Született :
1893 szeptember 16-án
Budapest

Elhunyt :
1986 október 22-én
Woods Hole (USA)
Fontosabb évfordulói:
1947 Amerikába távozik
   
Az 1920-as évek végén Szent-Györgyi ismeretlen anyagot talált a mellékvesében. Megállapította összetélét (C6H8O6), és hexuronsavnak nevezte el (1928).

Hazatérve, Szegeden olyan növényi forrást keresett, melybôl nagyobb mennyiségben lehet kivonni hexuronsavat.
Erre a célra a szegedi paradicsompaprika kiválóan megfelelt: 10 liter présnedvbôl 6,5 gramm hexuronsavat állítottak elô.

1932-ben Szent-Györgyi - és tôle függetlenül J. Tillmans - a hexuronsavat azonosította a C-vitaminnal.


"A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerõteljesebb nevelõeszköze.
A sport a test útján nyitja meg a lelket."

                                      Szent-Györgyi Albert

 
1893- szeptember 16-án született Budapesten.
1917- ben orvosi oklevelet szerez a Budapesti Tudományegyetemen.
Ezután sebesüléséig katonaorvosként tevékenykedett at I. világháborúban.
1917- Egy szándékos karlövést vétve önmagán, visszahívják a frontról.
Ez követõen orvosi diplomát szerez a budapesti egyetemen,
majd tanulmányait a biokémia területén folytatja Németországban és Hollandiában.

Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Groningenben folytatott tanulmányokat a biológia, az éllettan, a gyógyszertan, a bakteriológia, majd a fizikai-kémia terén.
1927- ben és 1929-ben a Cambridge-i Egyetemen dolgozott.
1928- ban a rochesteri Mayo Alapítványnál helyezkedett el.
1931- tõl 1945-ig a Szegedi Tudományegyetem orvosi vegyészeti intézetének professzora.
1935- A Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja.
1937- ben élettani-orvosi Nobel-díjat kap a C-vitaminnal kapcsolatos kutatásaiért "a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért".
Az egyetlen olyan magyar tudós, aki szülõhazájában érdemli ki e magas kitüntetést.
1938- A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett.
1940- 1941-es tanévben Szent-Györgyi Albert volt a szegedi tudományegyetem rektora, ahol az izommozgás biokémiájával kezdett el foglalkozni. Szakmai berkekben általános a felfogás, hogy Szent-Györgyi ezen a téren is a Nobel-díjjal értékelt munkájával egyenértékû eredményeket ért el, melyek közül a legjelentõsebbnek a mechanikai izommozgás fehérjekémiai hátterének feltárását tekintik. Székfoglalójában a következõket mondta:
"Az egyetem egyik legfõbb feladata és kötelessége a kutatás, új igazságok keresése. Ezért az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi szabadság levegõjét, mely nélkül minden kultúra elsorvad."
1944- március 19-i német megszálláskor kénytelen illegalitásba vonulni. Hitler személyesen ad parancsot az elfogatására, s a Gestapo mindent elkövet kézre kerítésének érdekében, ugyanis a második világháború végjátékában kémregénybe illõ cselekmények szereplõjévé válik. Szent-Györgyi Albertet kitûnõ angol kapcsolataira építve a Kállay-kormány Isztambulba küldi. A titkos diplomáciai küldetés célja Magyarország háborúból való kiugrásának az elõkészítése volt.
A terv megvalósításához segítséget kap Bay Zoltántól (Szent-Györgyi Albertet Bay Zoltán segítette a kvantumbiológia kifejlesztésében), a korszak másik híres magyar tudósától, aki mûszakilag lehetõvé tette titkos rádióhíd mûködését Budapest és London között.
Szent-Györgyi a tárgyalásokat lefolytatja, a kiugrási kísérlet mégis meghiúsul, a németek viszont tudomást szereznek Szent-Györgyi útjáról.
1945- és 1947 között a Budapesti Tudományegyetem orvosi karának biokémia professzora volt. Az izommûködés biokémiájának szentelte kutatásait. Az izomban felfedezett egy fehérjét, melyet aktinnak nevezett el, és kimutatta, hogy - egy másik izomfehérjével, a miozinnal társítva - ez a fehérje felelõs az izom összehúzódásáért, továbbá, hogy az összehúzódáshoz szükséges energia közvetlen forrása az adenozin-trifoszfát (ATP) nevû vegyület.
1947- végén elhagyta az országot, és a Boston melletti Woods-Hole-ban telepedett le, ahol 1947 és 1962 között az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának igazgatója.
Itt a sejtosztódást kiváltó tényezõkkel, és ennek nyomán a rák keletkezésének okával kapcsolatos kutatásokat irányította.
1962- és 1971 között a Darthmouth-i Egyetem professzora volt.
1970-

Tudósi tekintélyét is latba veti, amikor az értelmetlen vietnami háború ellen emeli fel szavát, igen keményen bírálva az amerikai kományi. A "The Crazy Ape" (Az õrült majom) címû könyvében írta le a tudományról, valamint az ember földi túlélésének kilátásairól szóló kritikai, pesszimista hangú eszmefuttatásait, mely máig a legjelentõsebb háborúellenes írások közé tartozik.

1986- október 22-én halt meg Woods Hall-ban.
1. C-vitamin
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Neumann János
Bay Zoltán

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Szent-György Albert indexlap tetejére
Szent-Györgyi Albert  index